Journal nr.: 2022-1248

Spilreklamenævnet har den 28. december 2022 modtaget en klage over spiludbyderen Spil-lebodens (Infiton Ltd) anvendelse af animationsfiguren Hugo i forbindelse med markedsføring af spil på det sociale medie YouTube.

Konklusion
Spilreklamenævnet finder ikke anledning til at udtale kritik.

Baggrund
Spilreklamenævnet modtog den 28. december 2022 en klage over spiludbyderens Spillebodens (Infiton Ltd) anvendelse af animationsfiguren ”Hugo” i forbindelse med markedsføring (en annonce) på YouTube.

Klager har oplyst, at klagers 4-årige søn ønskede at se tegnefilm på YouTube, men at der på den oversigtsmenu, som klager fik frem på YouTube, bl.a. var en reklame – en annonce – for ”Nyt Dansk Casino” fra spiludbyderen Spilleboden. På det til annoncen hørende billede kunne man se den tegnede figur skærmtrolden Hugo.

Af billedteksten fremgik det, at:

”Hugos Adventures – Spil med Hugo – endnu en god grund til sofahygge i aften”

Klager har medsendt et billede af annoncen, som er vedlagt som bilag i forbindelse med nævnets vurdering af klagen.

Klager har anført, at det er klagers opfattelse, at indklagede reklamerer med en kendt figur fra børneverdenen, hvilket klager finder rammer det forkerte segment og vildleder unge og børn til at tro, at de ser tegnefilm, men i stedet ser de reklamer for et casino.

Klager havde vedlagt et skærmbillede af den pågældende annonce.

Om animationsfiguren Hugo fremgår på Wikipedia bl.a. følgende:

”Skærmtrolden Hugo er en animeret figur fra 1991, skabt af Niels Krogh Mortensen (animator og karakterdesigner) og Ivan Sølvason der er opfinder af interaktivt tv, konceptudvikling, og bl.a. fandt på sætningen "Hva' Hvor Ska' Vi Hen Du?" som er blevet brugt hundredvis af gange i avisoverskrifter indtil den dag i dag.

Ivan Sølvason skabte forretningen med udgangspunkt i Danmark, og fik Hugo via et utal af internationale samarbejdspartnere ud til over 400 millioner børn over hele jorden, hvor navnet Hugo blev brugt de fleste steder.

I USA (Telemundo Network) hed den Tino, i Rusland "Kusha". Hugo havde stor succes overalt hvor den kom frem og var i mange tilfælde nr. 1 børneprogram og slog alle seerrekorder.

Nina Klinker Jørgensen var første studievært i Danmark på Hugo i mange år. Foruden Tv-programmet blev der udviklet merchandise-artikler på verdensplan, lige fra slik i Danmark (Cloetta Fazer) der på det højeste solgte 60 tons slik på 12 måneder fordelt på 43 forskellige slikposer/bundles og tog seriøse markedsandele fra bl.a. Bon Bon i Danmark. Lige fra børneundertøj til Hugo parfume blev der produceret produkter overalt og til mange forskellige markeder og sprog.

Samtidigt blev der gennem årene produceret et utal af computerspil baseret på Hugo TV Serien, til C64, Amiga, PC, Playstation, PS2, Nintendo, mobiltelefoner, set top bokse og på et tidspunkt blev hver spil udgivet på 14 sprog til de nationale og internationale markeder. Og i juni måned 2016 blev han også for første gang udgivet i et reelt pengespil, da det svenske iGaming softwarefirma Play N' Go, releasede en online spilleautomat, baseret på det origina-le Hugo-spil. Siden hen har Play N' GO også udgivet en version 2 af spillet, det skete i sidste kvartal af 2017.

I dag er Hugo igen populær med bl.a. spillet på iPhone – Hugo Retro og Hugo Safari ligeledes til iPhone og som i 1990 afløste isbjørnen Osvald i tv-programmet Elevatoren på TV2. Hugo er blevet distribueret til Tv-stationer i over 40 lande og brugt i computerspil produceret af bl.a. denne programmør (1 af ca. 40 programmører).”

Spilreklamenævnet anmodede ved e-mail af 16. januar 2023 om indklagedes bemærkninger til sagen, idet opmærksomheden blev henledt på bestemmelsen i pkt. 8.1 i adfærdskodekset, hvoraf fremgår, at markedsføringsmaterialer ikke må være rettet mod unge under 18 år via valg af medie eller den kontekst markedsføringen fremgår i.

Indklagede oplyste i sit svar af den 25. januar 2023, at indklagede ikke har tiltrådt det af spilindustrien udviklede adfærdskodeks. Indklagede har henvist til at det af adfærdskodeksets pkt. 24 fremgår, at:

”24. Aftaleparterne har til hensigt snarest muligt at etablere et branchenævn, som skal behandle klager over Aftaleparters overtrædelser af adfærdskodeksets bestemmelser”

Indklagede opfatter dette således, at Spilreklamenævnet ikke har kompetence til at udtale kritik i forhold til klager, som vedrører virksomheder, der ikke har tiltrådt adfærdskodekset, og indklagede finder derfor ikke, at nævnet er kompetent til at behandle klagen. Indklagede henstiller derfor til, at klagen som udgangspunkt afvises.

Indklagede har – såfremt nævnet alligevel vælger at behandle klagen – anført følgende:

Annoncen er ikke i modstrid med adfærdskodeksets pkt. 8.1 om at markedsføring ikke må være rettet mod børn eller unge eller ske på medier som frekventeres af børn og unge, eller i en kontekst som retter sig mod børn og unge.

Indklagede har til støtte herfor anført, at det er åbenlyst ud fra det skærmbillede, som klager har medsendt, at klager har logget sig på YouTube med sin YouTube-brugerprofil, som må antages at være en voksenprofil.

Indklagede har videre anført, at YouTube giver mulighed for, at brugerne kan skabe særlige YouTube-kontoer for deres børn, som er med til at sikre, at børnene ikke bliver udsat for markedsføring fra spiludbydere.

Indklagede har, som spiludbyder, registreret sig hos YouTube som en virksomhed, der markedsfører spil netop med henblik på at sikre, at denne markedsføring alene målrettes voksne, hvilket efter indklagedes opfattelse også er tilfældet i det af klager givne eksempel, idet klager må antages at være logget på YouTube med en voksenprofil. Havde klager oprettet en særlig børnekonto til sit barn, var denne annonce ikke blevet vist for klagers barn.

Indklagede har på den baggrund taget yderligere skridt for at undgå, at indklagedes reklamer bliver vist til børn i overensstemmelse med adfærdskodeksets pkt. 8, hvoraf det bl.a. fremgår:

”Henset til, at børn og unge under 18 år primært modtager markedsføring via web og sociale medier og ikke via flow-tv, skal spil udbydere ved reklamering på web og på sociale medier markedsføring benytte sig af relevante dataværktøjer og den data, de har til rådighed om kunder, til at undgå at markedsføringen rettes mod til denne gruppe af personer.”

Indklagede har vedhæftet et link til annoncen og har anført, at det er indklagedes opfattelse, at det er tydeligt, at indklagede overholder alle regler om markedsføring, herunder reglerne om ikke at målrette unge. Indklagede har således i nederste venstre hjørne af annoncen angiver ”+18”.

Det er yderligere indklagedes opfattelse, at brugen af den animerede/tegneseriefigur "Hugo" i de af indklagede udbudte spil ikke betyder, at spillet er rettet mod unge under 18 år.

Som det fremgår af følgende hjemmeside: https://casinobonussen.dk/spillemaskiner/hugo/ er “Hugo”-spillet udviklet af den internationale spiludbyder "Play N' Go" og udbydes af forskellige spiludbydere på det danske marked, herunder Danske Spil, VideoSlots, Royal Casino, Kapow Casino, UNIBET, Spilnu, LeoVegas, Maria Casino, Mr. Green, Casumo, Betfair og Kom nu!.

Det er en kutyme i spilindustrien, at de udbudte spil består af animerede/tegnefilmsfigurer, og på denne baggrund er det indklagedes opfattelse, at Spillet "Hugo Adventures" og den tilhørende reklame ikke kan anses for rettet mod unge under 18 år.

Om Spilreklamenævnet
Spilreklamenævnet er et adfærdsregulerende nævn nedsat efter initiativ fra spilleindustrien. Nævnets formål er at træffe afgørelser i sager, hvor der klages over markedsføring af spil i Danmark, og udtale kritik i sager, hvor spiludbydere markedsfører sig i strid med det adfærdskodeks om markedsføring, som spilleindustrien har vedtaget, og som en række spilvirksomheder har tiltrådt.

Nævnet består af en dommer som formand, 2 repræsentanter fra spilleindustrien samt 2 repræsentanter, som repræsenterer spilbrugerne. Der kan findes yderligere information om Nævnet og dets virksomhed på Nævnets hjemmeside www.spilreklamenaevnet.dk.

Nævnets udtalelse
Sagen omhandler spiludbyderens Spillebodens (Infiton Ltd) anvendelse af navn og billede af animationsfiguren ”Hugo” i forbindelse med markedsføring af spil på det sociale medie YouTube.

Ved markedsføring kan forstås enhver handling, udeladelse, adfærd, fremstilling eller kommerciel kommunikation, foretaget af en erhvervsdrivende med direkte relation til promovering, salg eller udbud af et produkt til forbrugerne.

Indklagede har anført, at det er indklagedes opfattelse, at Spilreklamenævnet ikke kan behandle klagen over Spilleboden (Infiton Ltd), da det af adfærdskodeksets pkt. 24 fremgår, at intentionen med nævnet var, at behandle klager over de virksomheder, som havde tiltrådt adfærdskodekset.

Spilreklamenævnet er oprettet i forlængelse af ’Adfærdskodeks for social ansvarlig markeds-føring af spil’, der er udarbejdet af spillebranchen, og Nævnet har til formål at opretholde de etiske regler, som branchen er blevet enige om i adfærdskodekset.

Henset til antallet af virksomheder, som har tiltrådt adfærdskodekset, finder Spilreklamenævnet, at de heri anførte etiske regler må anses som minimumsregler gældende for hele branchen, og Spilreklamenævnet anser sig således om kompetent til at behandle klager også over spiludbydere, der ikke har tiltrådt adfærdskodekset.

Spilreklamenævnet finder på den baggrund, at nævnet kan behandle klagen på baggrund af adfærdskodekset.

Adfærdskodeksets pkt. 8.1.

Af adfærdskodeksets pkt. 8.1. og indledningen hertil fremgår:

”Henset til, at børn og unge under 18 år primært modtager markedsføring via web og sociale medier og ikke via flow tv, skal spiludbyderne ved reklamering på web og på sociale media markedsføring benytte sig af relevante dataværktøjer og den data, de har til rådighed om kunder, til at undgå at markedsføringen rettes mod til denne gruppe af personer.

8. Markedsføringsmaterialer må ikke:
8.1. Være rettet mod unge under 18 år via valg af medie eller den kontekst markedsføringen fremgår i”

Nævnet lægger til grund, at figuren Hugo blev udviklet til tv-skærmen og oprindeligt blev anvendt til et interaktivt spil på tv-skærmen (ikke et pengespil) og – særligt efter computerens indtog – over årene løbende været en figur, som optræder i relation til forskellige former for gaming og spil. Først relateret til gaming/computerspil og sidenhen også knyttet til egentlige pengespil.

Indklagede har oplyst, at indklagede som spiludbyder har registreret sig hos YouTube som en virksomhed, der markedsfører spil netop med henblik på at sikre, at denne markedsføring alene målrettes voksne, hvilket efter indklagedes opfattelse også er tilfældet i det af klager givne eksempel. Indklagede har således anført, at når annoncen er dukket op på det af klager indsendte skærmbillede, så skyldes det alene, at klager havde logget sig på YouTube med en voksenprofil.

Indklagede har videre anført, at hvis klager havde oprettet en særlig børnekonto til sit barn – sådan som YouTube giver mulighed for – så var denne annonce ikke blevet vist for klagers barn.

Nævnet lægger det af indklagede oplyste til grund.

På baggrund af indklagedes aktive tiltag i forhold til at undgå, at annoncering på YouTube rettes mod børn og unge, og henset til, at klager var logget på med en voksenprofil, hvilket fremgår af det af klager medsendte skærmbillede, så finder Nævnet, at det af klager fremsendte eksempel på indklagedes annoncering på YouTube ikke kan anses for at være i strid med Adfærdskodeksets pkt. 8.1. om, at markedsføring ikke må rettes mod børn og unge.

Konklusion
Spilreklamenævnet finder ikke anledning til at udtale kritik af det af klager fremsendte eksempel på indklagedes markedsføring på YouTube med animationsfiguren Hugo.

 

På Spilreklamenævnets vegne

Jacob Scherfig, Formand og Kaare Friis Petersen, Sekretariatsleder